Activitats

CURS DE FORMACIÓPER A CÀRRECS ELECTES MUNICIPALS DE “CONVERGENTS” FUTURS DIRECTORS LOCALS DE CAMPANYES ELECTORALS

Una de les finalitats de l’Associació Juliana Morell és realitzar activitats relacionades amb la recerca sociopolítica, cursos de formació, col·loquis, debats, seminaris, elaboració de documents o materials amb reflexions i propostes que donin eines als nostres associats per tal de tenir una visió transversal dels diferents actors sociopolítics del nostre país.

És per aquest motiu que l’Associació Juliana Morell, amb l’objectiu que els càrrecs electes tinguin una formació solida sobre els diferents processos que intervenen en les campanyes electorals, hem organitzat aquesta jornada de formació.

CONTINGUTS

– Eleccions

– Campanya electoral

– Evolució natural dels partits polítics

– El Briefing (o brief)

– Crear i gestionar una marca (Branding).

– Creació d’un llibre d’estil

– Qui pot fer ús de la imatge del partit i qui no.

– Preparar la “carrera de notorietat” dels candidats

– Preparació o actualització de continguts dels programes electorals.

– Els programes electorals utilitat, orientació i característiques, (General i Locals).

– Posicionar al partit.

– Planificació de campanyes electorals

– Protocols seqüències d’intervenció i actuació electoral

– Cartografia electoral

PARTICIPANTS:

Ateses les especials característiques del tema és aconsellable que els assistents siguin càrrecs o aspirants a electes i que en el seu conjunt no superin els 15 participants a fi de poder assegurar una fluida participació i aprofitament de la formació. El cost del curs és de 20€.

DURADA DEL CURS:

El curs tindrà lloc el dissabte 8 de febrer a la seu de Convergents (Carrer Calàbria 173, 8a planta, despatx 10). El darrer dia per inscriure’s és el 5 de febrer. La durada del curs en aquesta edició serà de 8 hores, en blocs de 4, distribuïts en mati i tarda d’un únic dissabte. Dinarem al mateix local de Convergents.

DOCENT:

Albert Trullols Segura

Consultor internacional en governança i estratègia política i electoral.