Què fem

L’Associació du a terme activitats relacionades amb la recerca sociopolítica, cursos de formació, col·loquis, debats, seminaris, elaboració de documents o materials amb reflexions i propostes, així com qualsevol altra de naturalesa similar que sigui adient per a l’acompliment de les finalitats esmentades.

L’Associació Juliana Morell elabora i executa propostes de formació adreçades a:
• Membres de l’Associació Juliana Morell.
• Membres d’altres formacions polítiques.
• Entitats civils.